Ivica Šafranková


Výtvarníčka narodená v Košiciach, žijúca v Prešove, skončila výtvarný odbor na pedagogickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika pod odborným vedením popredných východoslovenských výtvarných umelcov. Najprv sa venovala drobnej plastike, v nej vynikala hlavne počas štúdií. Neskôr súkromne študovala maľbu. V súčasnosti sa venuje hlavne práci s akrylom. Snaží sa o sprostredkovanie príjemných harmonických dojmov z prírody, zachytenie pominuteľnej krásy kvetov , pozitívne pôsobiacej na psychiku človeka svojou intenzitou farieb, ich kombináciou, štruktúrou a tvarmi. V jej ateliéri nájdeme aj portréty a zátišia.

Kontakt